top of page

ТЕМПЛЕЙТИ

ПОЛЕЗНО КЪМ ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ1

ОБЩИ ЗА ВСИЧКИ ЧЕРТЕЖИ
 

Рамки чертежи според мащаб и типоразмери

Антетка

Лого

Обект

Собственик и възложител

Част

Съгласували

Чертеж

Печат и подпис

Фаза

Дата

Мащаб

Номер на чертеж

Ревизия (аутотекст: Име на файл, ден, YYYY/MM/DD)

 

2

СИТУАЦИЯ

Допустими линии на застрояване

Разстояния от сградата до имотмните граници

Разстояния през улица по член от ЗУТ и в реални мерки

Разстояния през дъно по член от ЗУТ и в реални мерки

Разстояния към странична граница по член от ЗУТ и в реални мерки

Разстояния към съседни сгради през странична по член от ЗУТ и в реални мерки

Разстояния към съседни сгради през дъно и улица по член от ЗУТ и в реални мерки

Разстояния към съседни сгради при комплексно застрояване по член от ЗУТ и в реални мерки

Озеленяването да е като в проекта "Озеленяване"

Наклон на рампи

Размери на сградата

Размери на калкани

Контур на еркери и балкони

Регулационни линии в червено и синьо

Градоустройствени показатели

Коти във ъгли и чупки

Ограничителни линии на застрояване с коти по ЗУТ

Ограничителни линии на издатини по Наредба 7

Етажност и Височина

Контур на сутерен с брой етажи

Кота Нула равна на абсолютна кота нула

Покрития на рампи и стърчане над терена

Входове със стрелки

Достъпност на средата

Средна кота прилежащ терен

Коти на тротоари и улични осови линии

Стъпала

Паркиране на автомобили

Паркиране на автомобили за инвалиди с наклон мак 3%

Паркиране на велосипеди

Понижени бордюри

Легенда

Показатели

Кадастър

Планоснимачни номера

Хоризонтали

Осови линии

Осови точки и номера

Имена на улици

Север

Кадастрален номер квартал

Квартал по регулация

Зона по ОУП

Номера на УПИ с отреждане

Етажност с видове етажи

Височина на сгради

Сервитути

Трафопост

Охрана

Съкратен надпис на брой паркоместа за автомобили'

Без разпределение на етажа ситуацията

 

3

РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ

Рамки чертежи според мащаб и типоразмери

Антетка

Легенда

Север

Таблица ПСТ

Таблица ОБЕКТИ

3D схема на сградата

Рагулиации червени и сини

Ограничителни линии на застрояване по член от ЗУТ или Наредба 7 и с реални коти

Свързани застроявания

Пожарникарски врати

Посока и наклон на рампи

Достъпна среда

Застроена площ на етажа

Зона обслужвана от рампата

Противопожарна зона

Проходи

Охрана

Сервитути

Абонатна 

Абонатна - Мивка

Абонатна - Сифон

Абонатна - Вентилация (прозорец)

Помпено

Сграден подземен трафопост

Трафопост - Шахта със стълба и ревизионен капак

Линейни сифони

Шахти в пода (във фундаментната плоча)

Шахти - Размери и кота дъно

Отвори с маркери в бетон

Отвори с маркери в стени

Отвор за вход/изход канал

Отвор за вход/изход водопровод

Отвор за вход/изход електро

Отвор за вход/изход газ

Отвор за вход/изход топлофикация

Обозначаване на всяко паркомясто и гараж към кой апартамент са

Кота готов под

Без мазета, а със складове

Сухотръбие

Укрепване с реални размери

Брандмауерни стени и врати в тях

Ателие за индивидуална творческа дейност

Ателие - обзавеждане на "спалнята" като кабинет

Ателие - "Дневна" става "Приемна"

Ателие - "Спалня" става "Кабинет"

Общи помещения

Наклон рампи в разпределения

Кули в м2 по Чл.93, ал.2 от Наредба 7

Предпазен парапет 85см (Шпроса)

Пешеходна евакуационна зона по рампата

Без перални в дрешниците

Пред входа на сградата минимум 150х180см. площадка

Ширина, наклон и дължина на инвалидна рампа

Коти на ширина входно предверие апартамент

Коти на ширина входно предверие вход

Двойна стена между дневна и кухня

Когато дневна и антре са в общо пространство да има отделна зона на "Антре"

Отвор за достъп и ревизия за покрива, метална стълба (с пояснителни надписи) впредпоследен етаж и план покрив

Север с приспадане на благоприятните посоки

Маркери към главните входове на сградата, рампите и проходите

Електромерно

Средна кота прилежащ терен и височина към нея

Ъглови коти

Габарити на сградата

Озеленяване като в проект "Озеленяване"

Вертикално трасе Електро

Вертикално трасе Вентилация гаражи

Вертикално трасе Газ

Вертикално трасе Топлофикация

Топлофикация - Ниши в апартаментите в стените 60х60см.

Домофон*

Вътрешни огради и живи плетове

Ограда

Басейни

Детски площадки

Двойни комини (или отделна тръба за вентилации)

Мокри уреди в кухнята по една от стените*

Лоджии/Балкони

Кота готов под

Кули в м2 по Чл.93, ал.2 от Наредба 7

Газови котлета

Газ - Дренаж

Газ - Двойка тръби или директно заустване на фасада

Климатици

Климатици - Трасе на провизии

Климатици - Трасе на дренажи

Климатици - Индекси за кои апартаменти и стаи се отнасят

Мощности на уреди и обзавеждане

5

ПЛАН ПОКРИВ

Рамки чертежи според мащаб и типоразмери

Антетка

Легенда

Север

Таблица ПСТ

Таблица ОБЕКТИ

3D схема на сградата

Рагулиации червени и сини

Ограничителни линии на застрояване по член от ЗУТ или Наредба 7 и с реални коти

Свързани застроявания

Пожарникарски врати

Сервитути

Застроена площ на етажа

Коти по контура

Метални стълби за ревизия

Плосък неизползваем покрив

Покривна тераса

Кули в м2 по Чл.93, ал.2 от Наредба 7

Сифони и зауствания

6

РАЗРЕЗИ

Наклон рампи в разрези

Кули в м2 по Чл.93, ал.2 от Наредба 7

Предпазен парапет 85см (Шпроса)

Височина парапети

7

ФАСАДИ

Предпазен парапет 85см (Шпроса)

Височина парапети

Регулационни линии

bottom of page