КОНКУРС, 2022

Пешеходен мост над ул. "Бяла черква"