Колаборации за архитекти и инженери работещи в 2D на AutoCAD

Част Първа
Въведение

Част Втора
Гугъл Драйв, Уиндоус Експлорър и връзка между тях. Нов Проект

Част Трета
Вкключване на други участници в проеккта

Част Четвърта
Създаване и управление на общ файл със всичкки специалности

Част Пета
За архитекти работещи в АрхиКАД